🔠 ورودی حروف بزرگ

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
Googleنماد ورودی برای حروف بزرگ لاتین
Twitterنماد ورودی برای حروف لاتین بزرگ
Unicodeورودی حروف بزرگ
مترادفبزرگ،‏ حروف،‏ لاتین،‏ ورودی، و ورودی، لاتین، حروف، حروف بزرگ
دستهSymbols | آلفانوم

تصاویر

ورودی حروف بزرگ اموجی
emoji unicode معنی
🔠 1F520 ورودی حروف بزرگ