🈯 دکمۀ «رزروشده» به ژاپنی

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
Googleعلامت صندلی رزرو شده داخل مربع
Twitterعلامت ژاپنی cjk محصور در مریع-۶۳۰۷
Unicodeدکمۀ «رزروشده» به ژاپنی
مترادفاندیشه‌نگاشت،‏ رزروشده،‏ علامت تصویری انگشت مربعی، ژاپنی، و ژاپنی
دستهSymbols | آلفانوم
برچسبایموجی سبز

تصاویر

دکمۀ «رزروشده» به ژاپنی اموجی
emoji unicode معنی
🈯 1F22F دکمۀ «رزروشده» به ژاپنی
🈯️ 1F22F FE0F (*)
* ایموجی غیر استاندارد