🈚 دکمۀ «رایگان» به ژاپنی

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
Googleعلامت تصویری بدون هزینه داخل مربع
Twitterعلامت ژاپنی cjk محصور در مربع-۷۱۲۱
Unicodeدکمۀ «رایگان» به ژاپنی
مترادفاندیشه‌نگاشت،‏ رایگان،‏ علامت تصویری مربع منفی، ژاپنی، و ژاپنی
دستهSymbols | آلفانوم
برچسبایموجی فرهنگ ژاپنی | ایموجی زرد

تصاویر

دکمۀ «رایگان» به ژاپنی اموجی
emoji unicode معنی
🈚 1F21A دکمۀ «رایگان» به ژاپنی
🈚️ 1F21A FE0F (*)
* ایموجی غیر استاندارد