🉑 دکمۀ «قابل قبول» به ژاپنی

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
Googleعلامت تصویری پذیرش داخل دایره
Twitterعلامت ژاپنی تایید
Unicodeدکمۀ «قابل قبول» به ژاپنی
مترادفاندیشه‌نگاشت،‏ علامت تصویری دایره تایید، چینی،‏ قبول،‏ پذیرش،‏ پذیرفتن، و ژاپنی
دستهSymbols | آلفانوم
برچسبایموجی خوب | ایموجی فرهنگ ژاپنی | ایموجی زرد

تصاویر

دکمۀ «قابل قبول» به ژاپنی اموجی
emoji unicode معنی
🉑 1F251 دکمۀ «قابل قبول» به ژاپنی