🈳 دکمۀ «پست خالی» به ژاپنی

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
Googleعلامت تصویری جای خالی داخل مربع
TwitterCJK مربع واحد مارک تجارتی-7a7a
Unicodeدکمۀ «پست خالی» به ژاپنی
مترادفاندیشه‌نگاشت،‏ دردسترس،‏ عامت ژاپنی خالی، چینی،‏ پست خالی، و ژاپنی
دستهSymbols | آلفانوم
برچسبایموجی فرهنگ ژاپنی

تصاویر

دکمۀ «پست خالی» به ژاپنی اموجی
emoji unicode معنی
🈳 1F233 دکمۀ «پست خالی» به ژاپنی