🆚 دکمهٔ VS

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
Google‏vs داخل مربع
Twitterمربع vs
Unicodeدکمهٔ VS
مترادفvs،‏ در برابر،‏ در مقابل،‏ دربرابر،‏ درمقابل، و مقابل، با
دستهSymbols | آلفانوم
برچسبایموجی فرهنگ ژاپنی | ایموجی زرد

تصاویر

دکمهٔ VS اموجی
emoji unicode معنی
🆚 1F19A دکمهٔ VS