🈺 دکمۀ «آماده برای کسب‌وکار» به ژاپنی

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
Googleعلامت تصویری مشغول کسب و کار داخل مربع
Twitterعلامت cjk unified ideograph-55b6
Unicodeدکمۀ «آماده برای کسب‌وکار» به ژاپنی
مترادف«آماده برای کسب‌و‌کار»،‏ اندیشه‌نگاشت،‏ علامت ژاپنی عملکرد، چینی، و ژاپنی
دستهSymbols | آلفانوم
برچسبایموجی فرهنگ ژاپنی | ایموجی زرد

تصاویر

دکمۀ «آماده برای کسب‌وکار» به ژاپنی اموجی
emoji unicode معنی
🈺 1F23A دکمۀ «آماده برای کسب‌وکار» به ژاپنی