🈹 دکمۀ «تخفیف» به ژاپنی

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
Googleعلامت تصویری تخفیف داخل مربع
Twitterعلامت cjk unified ideograph-5272
Unicodeدکمۀ «تخفیف» به ژاپنی
مترادفاندیشه‌نگاشت،‏ تخفیف،‏ حراج،‏ علامت ژاپنی تقسیم، ژاپنی، و ژاپنی
دستهSymbols | آلفانوم
برچسبایموجی فرهنگ ژاپنی | ایموجی قرمز

تصاویر

دکمۀ «تخفیف» به ژاپنی اموجی
emoji unicode معنی
🈹 1F239 دکمۀ «تخفیف» به ژاپنی