🈲 دکمۀ «ممنوع» به ژاپنی

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
Googleعلامت تصویری ممنوع داخل مربع
TwitterSquared cjk unified ideograph-7981
Unicodeدکمۀ «ممنوع» به ژاپنی
مترادفاندیشه‌نگاشت،‏ علامت تصویری مربع ممنوع، ژاپنی،‏ ممنوع، و ژاپنی
دستهSymbols | آلفانوم
برچسبنمادهای خطر | ایموجی فرهنگ ژاپنی | ایموجی قرمز

تصاویر

دکمۀ «ممنوع» به ژاپنی اموجی
emoji unicode معنی
🈲 1F232 دکمۀ «ممنوع» به ژاپنی