🉐 دکمهٔ «قیمت مناسب» به ژاپنی

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
Googleعلامت تصویری مزیت داخل دایره
Twitterمعامله خوب
Unicodeدکمهٔ «قیمت مناسب» به ژاپنی
مترادفعلامت تصویری دایره معامله خوب، ژاپنی،‏ مقرون‌به‌صرفه، و ژاپنی
دستهSymbols | آلفانوم
برچسبایموجی فرهنگ ژاپنی | ایموجی قرمز

تصاویر

دکمهٔ «قیمت مناسب» به ژاپنی اموجی
emoji unicode معنی
🉐 1F250 دکمهٔ «قیمت مناسب» به ژاپنی