🈁 دکمهٔ «اینجا» به ژاپنی

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
Googleحروف کاتاکانای کلمه اینجا داخل مربع
Twitterمربع کوکو کاتاکانا
Unicodeدکمهٔ «اینجا» به ژاپنی
مترادفاشاره،‏ اینجا، و ژاپنی
دستهSymbols | آلفانوم

تصاویر

دکمهٔ «اینجا» به ژاپنی اموجی
emoji unicode معنی
🈁 1F201 دکمهٔ «اینجا» به ژاپنی