🈶 دکمهٔ غیرمجانی به ژاپنی

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
Googleعلامت تصویری پرداخت شده داخل مربع
TwitterSquared cjk unified ideograph-6709
Unicodeدکمهٔ غیرمجانی به ژاپنی
مترادفعلامت تصویری مربع وجود داشتن، ژاپنی،‏ موجود، و ژاپنی
دستهSymbols | آلفانوم
برچسبایموجی فرهنگ ژاپنی | ایموجی زرد

تصاویر

دکمهٔ غیرمجانی به ژاپنی اموجی
emoji unicode معنی
🈶 1F236 دکمهٔ غیرمجانی به ژاپنی