🈸 دکمۀ «تقاضانامه» به ژاپنی

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
Googleعلامت تصویری درخواست داخل مربع
Twittercjk unified ideograph-7533 مربعی
Unicodeدکمۀ «تقاضانامه» به ژاپنی
مترادف«تقاضانامه»،‏ اندیشه‌نگاشت،‏ دکمهٔ «تقاضانامه» به ژاپنی،‏ علامت تصویری مربع اعمال کردن، چینی، و ژاپنی
دستهSymbols | آلفانوم
برچسبایموجی فرهنگ ژاپنی | ایموجی زرد

تصاویر

دکمۀ «تقاضانامه» به ژاپنی اموجی
emoji unicode معنی
🈸 1F238 دکمۀ «تقاضانامه» به ژاپنی